Anhydritové potěry


MIXIN

„KVK Anhydritový potěr 20 MPa a 30 MPa“

Ve výstavbě bytových a rodinných domů, v administrativních a obchodních prostorách a v objektech lehkého průmyslu se díky svým užitným vlastnostem a menším technologickým omezením ve srovnání s klasickým betonem stále častěji uplatňují anhydritové potěry. Anhydrit je směs na bázi síranu vápenatého CaSO4, z ušlechtilých přísad tvořících pojivo a vody. Samonivelační anhydritový potěr díky svým samonivelačním vlastnostem vytlačuje klasické cementové potěry. Oproti cementovým potěrům je u anhydritové směsi rychlejší doba pokládky, denní záběr cca 1 000 m2 (v nečlenitých a souvislých plochách), zkracuje se výrazně technologická přestávka doby tuhnutí - již po 48 hodinách je povrch plně pochozí a po 5 - 7 dnech kompletně vytvrzen.

Díky svým samonivelačním vlastnostem má rovněž ideální použití při realizaci podlah s podlahovým vytápěním, kde dochází k dokonalému zalití teplovodních rozvodů a téměř dokonalé rovinatosti, danou plochu není potřeba při pokládání dalších vrstev (keramická dlažba, koberec) již dále upravovat cementovou ani jinou vyrovnávací stěrkou.

Samonivelační anhydritový potěr není na rozdíl od klasických cementových potěrů zapotřebí průběžně hutnit (vibrační lištou, pěchy atd.), samonivelační anhydritová směs se v jednom technologickém kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny pomocí natřásání. K natřásání se používají „čeřicí tyče“ různých délek. Čeření se provádí ve 3 krocích: 2x prohutnění až na podklad (tzv. do kříže) a 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu pro dosažení dokonalé roviny povrchu. Dlouhá doba zpracovatelnosti anhydritu umožňuje provádět urovnání najednou v celé ploše, čímž je dosaženo dokonalé homogenity a návaznosti, která zaručuje bezkonkurenční rovinu výsledného povrchu.


    Výhody a parametry

  • pro lité vyrovnávací a podkladní vrstvy podlah

  • pro podlahy v obytných a občanských objektech

  • vhodný jako spojovací potěr na separační vrstvě, na izolační vrstvě a pro podlahy s vytápěním

  • vynikajicí zatékavost a rovinatost (2 mm na 2 m2 plochy)

  • zrnitost 0-4 mm

  • aplikační tloušťka 20–80 mm (na podlahové vytápění od 35 mm)

  • spotřeba při vrstvě 1 mm: 1,9 kg/m2

  • pevnost v tlaku: min. 20 MPa - 30 MPa

Viktor Dolejší


Mobil: 604 819 396

dolejsi@podlahy-vd.cz

Poptávka

Jméno a příjmení

Email

Telefonní číslo

Adresa stavby

Plocha stavby v m2
(minimální plocha stavby 75 m2)

Tloušťka podlahy

50 mm
Podlahové topení

Poznámky